http://tnslt.spring-tns.net/j0=,,,;+,,cp=tns;;;;

Spaudos auditorijos tyrimas

PASIDALINK

Tyrimo tikslas - nustatyti laikraščių ir žurnalų skaitytojų auditoriją. Tyrimo duomenys leidžia įvertinti leidinių vidutinę vieno numerio ir bendrą skaitytojų auditoriją, skaitytojų auditorijos persidengimą, bei leidinių skaitytojų segmentus.

Tyrimas atliekamas du kartus per metus - pavasarį ir rudenį. Spaudos auditorijos tyrimui renkami duomenys ne apie visus Lietuvoje leidžiamus leidinius. Tyrime matuojama apie 120 spaudos leidinių auditorija. Naudojant daugiapakopę atsitiktinę atranką, kiekvieną ketvirtį apklausiama daugiau nei 1500 respondentų visoje Lietuvoje. Apklausiamųjų amžius - 15-74 m. Maksimali statistinė duomenų paklaida ± 2,6 %.

 

Apklausos metodas - CAPI

Spaudos auditorijos tyrimas vykdomas naudojant CAPI (Computer Assisted Personal interview) apklausos metodą. Tai yra, interviuotojas respondento atsakymus žymi ne spausdintoje anketoje, o kompiuteryje.
Speciali, tam pritaikyta, NIPO programinė įranga leidžia anketoje pateikti spalvotus tyrime matuojamų leidinių logotipus, kuriuos respondentas mato nešiojamo kompiuterio monitoriuje. Vienu kartu ekrane pateikiama ne daugiau kaip 8 logotipai. CAPI sistema sumažina lauko darbo proceso grandžių skaičių bei duomenų įvedimo klaidų tikimybę (automatizuotas perėjimas prie kito anketos klausimo, teiginių, leidinių rotacija ir kt.). Surinkti duomenys CAPI sistema telefono linija perduodami į TNS LT serverį. Tokiu būdu duomenys gaunami operatyviau nei naudojant popierinės anketos interviu metodą (PAPI).

Statistiniai auditorijos analizės rodikliai
  • Vidutinė skaitytojų auditorija tūkstančiais ir procentais – skaičius ar procentas žmonių skaičiusių arba varčiusių vidutiniškai vieną leidinio numerį per tam tikrą laiką, priklausantį nuo leidinio periodiškumo.
  • Bendra skaitytojų auditorija tūkstančiais ir procentais – skaičius ar procentas žmonių skaičiusių arba varčiusių bent vieną iš šešių leidinio numerių per tam tikrą laiką, priklausantį nuo leidinio periodiškumo.
Klausimai, į kuriuos atsako Spaudos auditorijos tyrimas
  • Kiek skaitytojų turi mane dominantis leidinys?
  • Kokie yra mane dominančių leidinių skaitytojų segmentai?
  • Kaip keičiasi mane dominančių leidinių skaitytojų auditorijos dydis bei segmentai per metus?
  • Kokia yra mane dominančio leidinio konkurencinė aplinka?
  • Kaip yra persidengusios kelių leidinių skaitytojų auditorijos?

Norėdami sužinoti daugiau, prašome susisiekite su Justina Tauginiene.

Programavimo darbai: WEBGuru