http://tnslt.spring-tns.net/j0=,,,;+,,cp=tns;;;;

Spaudos auditorijos tyrimas

PASIDALINK

Tyrimo tikslas - nustatyti laikraščių ir žurnalų skaitytojų auditoriją. Tyrimo duomenys leidžia įvertinti leidinių vidutinę vieno numerio ir bendrą skaitytojų auditoriją, skaitytojų auditorijos persidengimą, bei leidinių skaitytojų segmentus.

Tyrimas atliekamas kartą per metus - pavasarį. Spaudos auditorijos tyrimui renkami duomenys ne apie visus Lietuvoje leidžiamus leidinius. Tyrime matuojama apie 102 spaudos leidinių auditorija. Naudojant daugiapakopę atsitiktinę atranką, apklausiama daugiau nei 1500 respondentų visoje Lietuvoje. 2018 m. tyrime dalyvavo 1647 pastovūs 15-74 metų amžiaus Lietuvos gyventojai. Maksimali statistinė duomenų paklaida ± 2,5 %.

 

Apklausos metodas

Apklausa vykdoma tiesioginio interviu metodu respondento namuose naudojant TAPI (Tablet Assisted Personal Interview) apklausos metodą bei respondentams pildant savarankiškai ir savanoriškai apklausas internetu - CAWI (Computer-assisted web interviewing) apklausos metodą.
TAPI metodu atliekant tyrimą klausimai respondentams yra pateikiami planšetinio kompiuterio ekrane, o atsakymai į klausimus žymimi tiesiai ekrane. Klausimuose apie leidinių skaitomumą planšetinio kompiuterio ekrane buvo pateikiami spalvoti leidinių logotipai. Vienu kartu pateikiama ne daugiau kaip 8 logotipai.
CAWI metodu apklausiami TNS Forum registruoti dalyviai, kurie atrenkami atsitiktinai, atsižvelgiant į numatytas kvotas. Atrinktiems tyrimo dalyviams išsiunčiama nuoroda į klausimyną, kuris pildomas internetu.
Gauti rezultatai apjungiami ir yra sveriami taip, kad apklaustoji visuma tiksliai atitiktų visos Lietuvos gyventojų proporcijas pagal lytį, amžių, tautybę, išsimokslinimą bei gyvenamąją vietą.

Statistiniai auditorijos analizės rodikliai
  • Vidutinė skaitytojų auditorija tūkstančiais ir procentais – skaičius ar procentas žmonių skaičiusių arba varčiusių vidutiniškai vieną leidinio numerį per tam tikrą laiką, priklausantį nuo leidinio periodiškumo.
  • Bendra skaitytojų auditorija tūkstančiais ir procentais – skaičius ar procentas žmonių skaičiusių arba varčiusių bent vieną iš šešių leidinio numerių per tam tikrą laiką, priklausantį nuo leidinio periodiškumo.
Klausimai, į kuriuos atsako Spaudos auditorijos tyrimas
  • Kiek skaitytojų turi mane dominantis leidinys?
  • Kokie yra mane dominančių leidinių skaitytojų segmentai?
  • Kaip keičiasi mane dominančių leidinių skaitytojų auditorijos dydis bei segmentai per metus?
  • Kokia yra mane dominančio leidinio konkurencinė aplinka?
  • Kaip yra persidengusios kelių leidinių skaitytojų auditorijos?

Norėdami sužinoti daugiau, prašome susisiekite su Renata Mackevičiene.

Programavimo darbai: WEBGuru