http://tnslt.spring-tns.net/j0=,,,;+,,cp=tns;;;;

Radijo auditorijos tyrimas

PASIDALINK

Šio tyrimo tikslas yra nustatyti radijo stočių klausytojų auditoriją. Tyrimas atliekamas du kartus per metus - pavasarį ir rudenį. Tyrime matuojama daugiau nei 20 nacionalinių ir regioninių radijo stočių klausytojų auditorija. Naudojant daugiapakopę atsitiktinę atranką, vieną tyrimo periodą apklausiama apie 2600 respondentų visoje Lietuvoje. Apklausiamųjų amžius - 12-74m. Maksimali statistinė duomenų paklaida ± 2,2 %.

 

Apklausos metodas - dienoraštis

Tyrimas Lietuvoje, kaip ir daugumoje pasaulio šalių, atliekamas naudojant dienoraščio metodą. Dienoraštyje respondentai pažymi laiko intervalus, kuriuose klausė tam tikros radijo stoties. Pagal atsitiktinės atrankos principus atrinktas respondentas vieną savaitę pildo pateiktą dienoraštį, t.y. žymi kokiomis valandomis, 15 minučių intervalais jis klausėsi tam tikros radijo stoties laidų. Dienoraštyje pateikiami kiekvienos savaitės dienos 15 minučių laiko intervalai nuo 6.00 iki 6.00.

Statistiniai auditorijos analizės rodikliai
  • Pasiekta vidutinė dienos, savaitės auditorija yra vidutinis žmonių, klausiusių tam tikros radijo stoties nors 15 minučių per dieną, savaitę procentas ar skaičius tūkstančiais.
  • Reitingas – vidutinė laidos auditorija ar laiko intervalo auditorija, išreikšta tūkstančiais arba procentais.
  • Auditorijos struktūra pagal klausytą laiką skaičiuojama tokiu būdu. Visi laiko intervalai, kuriuose buvo klausomas radijas yra lygūs 100%. Konkrečiai radijo stočiai tenkantys laiko intervalai ir sudaro tos radijo stoties dalį bendrame klausytame laike.
Klausimai, į kuriuos atsako radijo auditorijos tyrimas
  • Kokia radijo stotis, radijo laida geriausiai pasiektų norimą tikslinę auditoriją?
  • Kokia klausytojų auditorijos dalis klausėsi tam tikros laidos, reklaminio klipo ar radijo stoties?
  • Kokios žmonių, klausiusių tam tikrą laidą, reklaminį klipą ar radijo stotį demografinės charakteristikos?
  • Kokia konkurencinė radijo stočių aplinka?

Norėdami sužinoti daugiau, prašome susisiekite su Renata Mackevičiene.

Programavimo darbai: WEBGuru