http://tnslt.spring-tns.net/j0=,,,;+,,cp=tns;;;;

Media Day™

PASIDALINK

Media Day – išskirtinis tyrimas, leidžiantis palyginti 10-ies media kanalų (TV, radijas, internetas, dienraščiai, savaitraščiai, mėnraščiai, DVD ir video, tele ir video žaidimai, muzikos įrašai, knygos) vartojimą, remiantis vienodais įvertinimo rodikliais. Tyrimo tikslas – pateikti Lietuvos gyventojų medijų vartojimo ypatumus paros bėgyje bei informaciją apie dienotvarkę.

 

Media Day suteikia galimybę įvertinti ne tik skirtingų media kanalų pasiekimą, laiką, praleistą su kiekvienu iš jų paros bėgyje, tačiau ir laiką, kuris buvo praleistas vienu metu naudojant kelis media kanalus (angl. multitasking). 

Media Day tyrimas buvo atliktas 2012 m. vasario – balandžio mėn. Apklausti 1822 15-74 m. Lietuvos gyventojai.

 

Norėdami sužinoti daugiau, prašome susisiekti su Justina Tauginiene.

Programavimo darbai: WEBGuru