http://tnslt.spring-tns.net/j0=,,,;+,,cp=tns;;;;

Interneto auditorijos tyrimas

PASIDALINK

Šio tyrimo tikslas yra nustatyti kompiuterių ir interneto naudotojų auditoriją. Ataskaitos pateikiamos kartą per metus- pavasarį. Naudojant daugiapakopę atsitiktinę atranką, apklausiama daugiau nei 1800 respondentų visoje Lietuvoje. Apklausiamųjų amžius - 15 - 74 metai. Maksimali statistinė duomenų paklaida ± 2,3 %.

 

Apklausos metodas – TAPI

Kompiuterių ir interneto tyrimas vykdomas naudojant TAPI (Tablet Assisted Personal interview) apklausos metodą. TAPI metodu atliekant tyrimą klausimai respondentams yra pateikiami planšetinio kompiuterio ekrane, o atsakymai į klausimus žymimi tiesiai ekrane.
Speciali, tam pritaikyta, NIPO programinė įranga leidžia anketoje pateikti spalvotus tyrime matuojamų tinklapių fragmentus, kuriuos respondentas mato planšetinio kompiuterio ekrane. TAPI sistema sumažina lauko darbo proceso grandžių skaičių bei duomenų įvedimo klaidų tikimybę (automatizuotas perėjimas prie kito anketos klausimo, teiginių, tinklapių rotacija ir kt.). Surinkti duomenys TAPI sistema telefono linija perduodami į TNS LT serverį. Tokiu būdu duomenys gaunami operatyviau nei naudojant popierinės anketos interviu metodą (PAPI).

Statistiniai auditorijos analizės rodikliai
 • Pasiekta vidutinė savaitės, mėnesio, 6 mėnesių interneto auditorija yra vidutinis žmonių, naudojusių internetą atitinkamai per savaitę, mėnesį, 6 mėnesius procentas ar skaičius tūkstančiais.
 • Vidutinė tinklapio auditorija tūkstančiais ir procentais – skaičius ar procentas žmonių naršiusių tinklapyje vidutiniškai vieną dieną iš paskutinių septynių.
 • Bendra tinklapio auditorija tūkstančiais ir procentais – skaičius ar procentas žmonių naršiusių tinklapyje bent vieną dieną iš paskutinių septynių.
Klausimai, į kuriuos atsako Interneto auditorijos tyrimas
 • Kaip keičiasi turinčių namuose kompiuterį ir internetą skaičius?
 • Ką žmonės veikia besinaudodami internetu?
 • Kokie segmentai sudaro interneto auditoriją?
 • Kaip keičiasi interneto bei atskirų tinklapių auditorijos dydis bei segmentai per metus?
 • Kaip yra persidengusios kelių tinklapių auditorijos?
 • Koks yra interneto naudojimo potencialas?
 • Kokios yra elektroninės prekybos tendencijos?
 • Kokios yra naudojimosi išmaniaisiais įrenginiais tendencijos?

Norėdami sužinoti daugiau, prašome susisiekite su Agne Goberyte.

Programavimo darbai: WEBGuru