http://tnslt.spring-tns.net/j0=,,,;+,,cp=tns;;;;

Interneto auditorijos tyrimas

PASIDALINK

Šio tyrimo tikslas yra nustatyti kompiuterių ir interneto naudotojų auditoriją. Ataskaitos pateikiamos kartą per metus - pavasarį. Naudojant daugiapakopę atsitiktinę atranką, apklausiama daugiau nei 1500 respondentų visoje Lietuvoje. Apklausiamųjų amžius - 15 - 74 metai. Maksimali statistinė duomenų paklaida ± 2,5 %.

 

Apklausos metodas

Apklausa vykdoma tiesioginio interviu metodu respondento namuose naudojant TAPI (Tablet Assisted Personal Interview) apklausos metodą bei respondentams pildant savarankiškai ir savanoriškai apklausas internetu - CAWI (Computer-assisted web interviewing) apklausos metodą.
TAPI metodu atliekant tyrimą klausimai respondentams yra pateikiami planšetinio kompiuterio ekrane, o atsakymai į klausimus žymimi tiesiai ekrane. Klausimuose apie leidinių skaitomumą planšetinio kompiuterio ekrane buvo pateikiami spalvoti leidinių logotipai. Vienu kartu pateikiama ne daugiau kaip 8 logotipai.
CAWI metodu apklausiami TNS Forum registruoti dalyviai, kurie atrenkami atsitiktinai, atsižvelgiant į numatytas kvotas. Atrinktiems tyrimo dalyviams išsiunčiama nuoroda į klausimyną, kuris pildomas internetu.
Gauti rezultatai apjungiami ir yra sveriami taip, kad apklaustoji visuma tiksliai atitiktų visos Lietuvos gyventojų proporcijas pagal lytį, amžių, tautybę, išsimokslinimą bei gyvenamąją vietą.

Statistiniai auditorijos analizės rodikliai
 • Pasiekta vidutinė savaitės, mėnesio, 6 mėnesių interneto auditorija yra vidutinis žmonių, naudojusių internetą atitinkamai per savaitę, mėnesį, 6 mėnesius procentas ar skaičius tūkstančiais.
 • Vidutinė tinklapio auditorija tūkstančiais ir procentais – skaičius ar procentas žmonių naršiusių tinklapyje vidutiniškai vieną dieną iš paskutinių septynių.
 • Bendra tinklapio auditorija tūkstančiais ir procentais – skaičius ar procentas žmonių naršiusių tinklapyje bent vieną dieną iš paskutinių septynių.
Klausimai, į kuriuos atsako Interneto auditorijos tyrimas
 • Kaip keičiasi turinčių namuose kompiuterį ir internetą skaičius?
 • Ką žmonės veikia besinaudodami internetu?
 • Kokie segmentai sudaro interneto auditoriją?
 • Kaip keičiasi interneto bei atskirų tinklapių auditorijos dydis bei segmentai per metus?
 • Kaip yra persidengusios kelių tinklapių auditorijos?
 • Koks yra interneto naudojimo potencialas?
 • Kokios yra elektroninės prekybos tendencijos?
 • Kokios yra naudojimosi išmaniaisiais įrenginiais tendencijos?

Norėdami sužinoti daugiau, prašome susisiekite su Agne Goberyte.

Programavimo darbai: WEBGuru