Reklamos monitoringas ir registras

PASIDALINK

TNS LT nuolat atlieka kasdienį televizijos, radijo, spaudos, lauko, interneto, kino reklamos ir reklamos vidaus ekranuose monitoringą. Tyrimo objektas - reklamos, skelbiamos įvairiose žiniasklaidos kanaluose registravimas, duomenų apdorojimas ir analizė, operatyvi reklamos kontrolė.

Reklamos monitoringo duomenys pateikiami specialioje analizės programoje AdOptions. Televizijos reklamos monitoringo duomenų ataskaitos pateikiamos du kartus per mėnesį, kitų žiniasklaidos kanalų reklamos monitoringo duomenų ataskaitos pateikiamos kartą per mėnesį.

 

Reklamos monitoringo duomenų bazė

Žiniasklaidos kanaluose registruojama: kanalas, data, produkto prekinis ženklas bei jo išplėstinis aprašymas, reklamos užsakovas (gamintojas), trukmė/plotas, reklamos gross kaina pagal galiojančius įkainius, reklamuojamo produkto priklausomybė prekių/paslaugų grupei (kategorijai), televizijoje, radijuje, spaudoje - pasiektos žiūrovų auditorijos rodiklis GRP pagal reguliariai atliekamų spaudos auditorijos tyrimo, radijo, TV auditorijos tyrimų duomenis.

Post Campaign ataskaitos ir analizės

Post Campaign ataskaitose pateikiami suminiai reklaminių kampanijų duomenys už tam tikrą periodą, kurie leidžia įvertinti tam tikros rinkos dalyvių reklamos veiksmus, pagrindinių reklamos dydžių pasiskirstymą tarp reklamuotojų, jų pasiektą auditoriją per tam tikrą laikotarpį. Post Campaign analizėje pateikiami suminiai reklamuotojų duomenys pagal žiniasklaidos tipus, tam tikrų periodų palyginimas.

Operatyvus reklamos monitoringas

Kasdien pateikiamas žiniasklaidoje naujai pasirodžiusių reklamų aprašymas: pasirodymo data, žiniasklaidos kanalas, reklamos užsakovas, reklamuojamo produkto prekinis ženklas, reklamos pavadinimas.

Reklamos duomenų kontrolė

Kasdienis reklamų transliacijų ir publikavimo patikrinimas televizijos kanaluose, radijo stotyse, spaudos leidiniuose.

Kasdienis stebėjimas

Kasdien stebima ir registruojama visa reklama TV kanaluose (13 kanalų), transliuojama radijo stotyse (9 radijo stotys), skelbiama spaudos leidiniuose (55 laikraščiai ir žurnalai) ir reklama internete (29 svetainės).

TV, radijo, spaudos reklamos duomenys yra jungiami su žiniasklaidos auditorijų tyrimų duomenimis. Tai leidžia analizuoti reklaminių kampanijų auditorijos pasiekimo rodiklius.

Sąvokos
  • GROSS išlaidos – tai reklamos skelbimo žiniasklaidoje išlaidos, skaičiuojamos naudojant oficialius žiniasklaidos tiekėjų kainininkus, neatsižvelgiant į jokias galimas apimties ar kitas nuolaidas, kurias žiniasklaidos tiekėjai gali suteikti reklamos užsakovams.
  • NET išlaidos – tai realios reklamos skelbimo žiniasklaidoje išlaidos.
  • CPT (Cost per Thousand) – reklamos kaina konkrečiu metu 1000-čio žmonių auditorijai pasiekti.
  • GRP (Gross Rating Points) – pasiekta suminė (spaudoje vidutinė) auditorija, išreikšta punktais. Reklaminis terminas, rodantis kokį suminį efektą turi reklaminė kampanija.
  • Occurrencies – reklamos kartai, kuriuos užfiksuoja automatinė interneto reklamos sistema Evaliant™.
Klausimai, į kuriuos atsako reklamos monitoringo tyrimas
  • Kokie buvo mane dominančios rinkos dalyvių grupės reklamos veiksmai: kokios pasirinktos žiniasklaidos priemonės, kokie užimti reklamos plotai ar laikas, kokios išlaidos reklamai bei kokia pasiekta konkrečios reklaminės kampanijos auditorija?
  • Kaip pasiskirsto reklamos rodikliai tarp dominančių reklamuotojų ar tam tikrų produktų grupių?
  • Koks pasirinktų reklamos skelbimo veiksmų efektyvumas per tam tikrą laikotarpį?
Stebimų žiniasklaidos kanalų sąrašas

Stebimų žiniasklaidos kanalų sąrašas (atsisiųsti)

Norėdami sužinoti daugiau, susisiekite su mumis.

Programavimo darbai: WEBGuru