http://tnslt.spring-tns.net/j0=,,,;+,,cp=tns;;;;

Tiesioginės apklausos (TAPI)

PASIDALINK

TNS LT dirba 80 TAPI apklausų atlikėjų

 

Apklausų atlikėjų tinklas apima visą Lietuvos teritoriją. Remiantis teritoriniu principu, Lietuva suskirstyta į 10 koordinavimo regionų. Apklausų atlikėjai interviu atlieka gyventojų namuose, atsakymus fiksuodami planšetiniuose kompiuteriuose. Nuo 2014 m. TNS LT tiesioginio interviu būdu atliekamus tyrimus vykdo naudodama specialius planšetinius kompiuterius su GPS funkcija. Inovacija fiksuoja, kur yra atliekamas kiekvienas interviu. Tai apčiuopiamas užtikrinimas, jog apklausa buvo atlikta laikantis visų atrankos reprezentatyvumo ir patikimumo taisyklių. Šis apklausos būdas vadinamas TAPI.

Programavimo darbai: WEBGuru